Close

Ghorasahan

Mukhiya Asset Details

Sr.No Panchayat Name Name Download
1 Baghi Belwa, Barwa Kala, Bisunpur,Ghorasahan North, Ghorasahan South, Gurmiya, Kadmawa, Kawaiya, Laukhan, Purniha, Samanpur, Sripur Bagdi Devi, Jaykanti Devi, Suman Kumari, Chandreshwar Prasad Jaiswal,Indu Devi, Vina Devi, Om Prakash Yadav,Sanjeet Kumar,Dhar Raji Devi, Prema Devi, Som Lal Sah, Rinku Devi, click here

Panch Asset Details

Sno Panchayat Name Name Download
1 Bagahi Bhelwa Janki Devi, Ganesh Sah, Lal Mati Devi, Lalita Devi, Malti Devi, Shankuntla Devi, Manbhauri Devi,  Kanti Devi, Radha Devi, Poonam Devi click here
2 Barwa Kala Rina Ranjan, click here
3 BisunPur Vinay Prasad, Kanti Devi, Sharda Devi, Khedu Mahto, Ramprit Ram, Siyawati Devi, Amirita Devi, Shyam Sundar Prasad,  Premchandra Sah, Bhartiye Devi, click here
4 Ghorasahan South Vimal Devi click here
5 Gurmiya Surendra Kumar, Renu Devi, Rashida Khatoon, Upendra Mahto,  Babita Devi,  Swati Devi, Rameshwar Mahto, Radho Mahto, Isra Jaha, Kanti Devi, Rinku Devi, Meena Devi, Ramrati Devi, Rambha Devi, Beauti Kumari, Jhuna Kumar Sah, Rajdev Bhagat, Sumitra Devi,  Jay Prakash, Pavitri Devi click here
6 Jhaurakhar Tara Devi, Bhikhari Miyan, Pachiya Devi, Vishwanath Prasad,Raj Pati Devi, Kusmi Devi, Ramawati Devi, Mukesh Kumar click here
7 Kadmawa Rita Devi, Surendra Raut, Pramod Kumar Kushwaha, Ramesh Prasad, Virendra Rai,  Shiv Lal Prasad, Bindu Devi, Anshu Kumari,  Gita Devi, click here
8

Sarpanch Asset Details

Sr.No Panchayat Name Name Download
1
2