Close

Kesaria

Mukhiya Asset Details

Sr.No Panchayat Name Name Download
1 Bairiya,Bathna,Dekaha,,East Sarotar,East Sundarpur,Gonchhi Kushahar,Kadhan,Khijirpura Benipur, Loharganwa, Mathia,North Husaini,Tajpurpathkulia, West Sarottar, West Sundrapur Safugta Sarfaraj, Gita Devi, Ajit kumar Singh,Indu Devi, Bachu Lal Ral, Birendra kumar Yadav, Rajan kumar Singh, Harendra Sah, Raju kumar, Anita Singh, Lal Muni Devi, Anil Singh, Sarika Pandey, Shavitri Devi, Raj kumar, Arvind kumar, Surya Paswan,Kawal Pati Devi, click here

Panch  Asset Details

Sno Panchayat Name Name Download
1 Bairiya,Bathna,Khaijirpura Kanti Das,  Babita Devi, Safina Khatton, Karmullah ,Rajdev Thakur, Shivpujan Rai, Sudarshan Prasad, Monaija Khatton, Roop Naranyan Singh, Champa Devi, Suhail kha, Subhan Miyan, Kuraiya Khatoon, Chanda Khatoon, Gulekha Khatoon, Urmila Devi, Viski Devi, Dev Dhari Singh, Madhu Giri, Ram Ekbal Prasad Yadav, Akhilesh Kumar Ram, Shatrudhan Mahto, Sarita Devi, Savita Devi, Pramila Devi, Sharda Devi, Sita Devi, Safi Muhammad,Rekha Kumari,Shosila Devi, Priyanka Kumari, click here
2

Sarpanch Asset Details

Sr.No Panchayat Name Name Download
1
2